Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Nội dung ôn tập môn Tin học kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:32 AM  | View count: 245
Tải Nội dung về tại đây!

Danh mục ôn tập môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:30 AM  | View count: 246
Tải danh mục ôn tập về tại đây!

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:29 AM  | View count: 155
Tải hướng dẫn về tại đây!

Hướng dẫn luyện tập thực hành bài thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:26 AM  | View count: 209
Tải hướng dẫn về tại đây!

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:15 PM  | View count: 546
Tải văn bản về tại đây!