Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức thi tuyển Vòng 1 viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 10:12 AM  | View count: 1850
Hướng dẫn 2424/HD-BCĐ Sở đồ phòng thi Hướng dẫn luyện tập thi trắc...

Phụ lục thay thế phụ lục 01- Danh mục tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển viên chức giáo dục quận, huyện, thị xã năm 2019 kèm theo QĐ 1362/QĐ-BCĐ

Ngày đăng 03/10/2019 | 03:24 PM  | View count: 1526
Phụ lục này thay thế phụ lục số 01 kèm theo QĐ 1362/QĐ-BCĐ TDCCVC!