Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Xét tuyển Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn năm 2016

Ngày đăng 29/08/2016 | 03:11 PM  | View count: 887
Xét tuyển Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn năm 2016

Thông báo về điều kiện văn bằng, chứng chỉ khi tham gia dự tuyển công chức, viên chức

Ngày đăng 15/08/2016 | 04:58 PM  | View count: 490
Tải về thông báo!