Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 thuộc diện tiếp nhận không qua thi.

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:45 PM  | View count: 1927
Tải về Thông báo! Mẫu đơn đăng ký!

Thông báo chỉ tiêu ký hợp đồng lao động làm việc tại UBND huyện Gia Lâm

Ngày đăng 22/12/2016 | 05:51 PM  | View count: 1488
Tải văn bản về tại đây!