Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:33 PM  | View count: 1625
Tải về Kế hoạch chi tiết! Tải về Phiếu đăng ký!

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua hình thức thi tuyển cơ quan Huyện ủy Gia Lâm

Ngày đăng 03/04/2018 | 08:40 AM  | View count: 11187
1. Tải Thông báo của Huyện ủy Gia Lâm tại đây! 2. Tải Thông báo của Thành ủy Hà Nội tại...