Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo chỉ tiêu, vị trí việc làm, lệ phí, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 03:21 PM  | View count: 530
Tải Thông báo, Quyết định, Kế hoạch chi tiết về tại đây! Tải Mẫu phiếu đăng ký thi tuyển tại đây!

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 09:39 AM  | View count: 462
Quyết định ông nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020

Thông báo điểm sát hạch Vòng 2 - Kỳ xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 03:29 PM  | View count: 893
Tải Thông báo về tại đây!