Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Quyết định Danh sách người đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận các trường hợp vào viên chức không quan thi tuyển.

Ngày đăng 06/01/2021 | 06:17 PM  | View count: 163
Quyết định Danh sách người đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận các trường hợp vào viên chức không quan thi tuyển.

Thông báo kết quả xét tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 05/01/2021 | 05:06 PM  | View count: 78
Tải Quyết định kèm danh sách về tại đây!

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 29/12/2020 | 04:58 PM  | View count: 430
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2020

Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2020.

Ngày đăng 29/12/2020 | 04:56 PM  | View count: 176
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2020.