Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 09:39 AM  | View count: 258
Quyết định ông nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020

Thông báo điểm sát hạch Vòng 2 - Kỳ xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 03:29 PM  | View count: 673
Tải Thông báo về tại đây!

Thông báo Số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, thời gian thi Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 22/07/2020 | 01:53 PM  | View count: 377
Thông báo Số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, thời gian thi Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 22/07/2020 | 01:46 PM  | View count: 177
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020