Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo nội dung ôn tập kì thi tuyển lãnh đạo quản lý huyện Gia Lâm năm 2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 05:53 PM  | View count: 149
Tải về /documents/291387/6026093/VB5063.pdf/497a0821-f5df-4d10-b4c7-2ec4bba2bf56

Thông báo Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chức danh Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Hiệp và Hiệu trưởng trường tiểu học Lệ Chi.

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:51 AM  | View count: 172
Thông báo Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chức danh Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Hiệp và Hiệu trưởng trường tiểu học Lệ Chi.

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Gia Lâm năm 2022.

Ngày đăng 15/03/2022 | 03:48 PM  | View count: 227
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Gia Lâm năm 2022.

Các chuyên mục