Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị triển khai quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 18/06/2021 | 07:14 PM  | View count: 497
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị triển khai quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Hội nghị triển khai quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 18/06/2021 | 10:29 AM  | View count: 367
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Hội nghị triển khai quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Quyết định phê duyệt kết quả thi nâng ngach công chức hành chính (từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính)

Ngày đăng 03/06/2021 | 02:19 PM  | View count: 453
Quyết định phê duyệt kết quả thi nâng ngach công chức hành chính (từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính)

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020.

Ngày đăng 09/05/2021 | 05:47 PM  | View count: 252
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2020.

Các chuyên mục