THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Thông báo về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các thửa đất xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/05/2017 | 04:16 PM
Tải về Bản vẽ Quy hoạch Phù Đổng! Tải về Hồ sơ đấu giá!

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 17/02/2017 | 07:53 AM
Tải về Kế hoạch!

Hồ sơ xin tham gia đấu giá Quyền sử đất - kế hoạch 2014

Ngày đăng 09/02/2017 | 02:56 PM
Đơn xin tham gia đấu giá trên địa bàn xã Kim Sơn! Đơn xin tham gia đấu giá trên địa bàn xã Dương...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới