THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 17/02/2017 | 07:53 AM
Tải về Kế hoạch!

Hồ sơ xin tham gia đấu giá Quyền sử đất - kế hoạch 2014

Ngày đăng 09/02/2017 | 02:56 PM
Đơn xin tham gia đấu giá trên địa bàn xã Kim Sơn! Đơn xin tham gia đấu giá trên địa bàn xã Dương...

Thông báo công khai mất giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp tại xã Lệ Chi

Ngày đăng 26/10/2016 | 10:10 AM
Thông báo công khai mất giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp tại xã Lệ Chi

Công khai các trường hợp mất GCNQSD đất nông nghiệp xã Kim Sơn

Ngày đăng 12/10/2016 | 02:50 PM
Danh sách chi tiết!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới