THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Danh mục công trình, dự án đề nghị Sở TN&MT thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 04/10/2017 | 02:33 PM
1. Tải Danh mục tại đây! 2. Tải Bản đồ tại đây!

Thông báo test hệ thống 04

Ngày đăng 14/09/2017 | 04:48 PM

Thông báo đấu giá đất CT2 Thị trấn Trâu Quỳ

Ngày đăng 14/09/2017 | 04:42 PM
Tải về Thông báo

Thông báo đấu giá đất TT14-TT19 Thị trấn Trâu Quỳ

Ngày đăng 01/09/2017 | 04:37 PM
Tải về Thông báo

Thông báo đấu giá đất TT10-TT13 Thị trấn Trâu Quỳ

Ngày đăng 01/09/2017 | 04:34 PM
Tải về Thông báo

Thông báo về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các thửa đất xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/05/2017 | 04:16 PM
Tải về Bản vẽ Quy hoạch Phù Đổng! Tải về Hồ sơ đấu giá!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới