THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Công khai BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 HUYỆN GIA LÂM

Ngày đăng 14/12/2018 | 02:45 PM
Tải Biểu tổng hợp dự toán tại đây!

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2018

Ngày đăng 09/11/2018 | 04:13 PM
Tải thông báo về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới