THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại các xã Văn Đức, Yên Thường, Bát Tràng, Đình Xuyên, Kim Sơn, Đặng Xã, Cổ Bi, Lệ Chi, Dương Quang, Phú Thị, Dương Xá, Dương Hà.
Ngày đăng 25/11/2019 | 16:42

Tải Hồ sơ về tại link đây!

https://drive.google.com/file/d/16scw1PKW1xJzCaF7DTx-uUCJTu6i8kJL/view

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới