Trang chủ

THCS TT Yên Viên

TT Yên Viên

    Lịch công tác tuần 10     [Tải xuống]  14/10/201919/10/2019
    Lịch công tác tuần 09     [Tải xuống]  07/10/201912/10/2019
    Lịch công tác tuần 08     [Tải xuống]  30/9/201905/10/2019
    Lịch công tác tuần 07     [Tải xuống]  23/9/201828/9/2019
    Lịch công tác tuần 06      [Tải xuống]      16/9/201921/9/2019
    Lịch công tác tuần 05     [Tải xuống]  09/9/201914/9/2019
    Lịch công tác tuần 04     [Tải xuống]  02/9/201907/9/2019
    Lịch công tác tuần 03     [Tải xuống]  26/8/201931/8/2019
    Lịch công tác tuần 02     [Tải xuống]  19/8/201924/8/2019
    Lịch công tác tuần 01     [Tải xuống]  12/8/201917/8/2019
    Tuần  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
    Năm học 2019-2020    
    Năm học 2018-2019            
     Tuần     Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
    Lịch công tác tuần 21     [Tải xuống]  31/12/201805/01/2019
    Lịch công tác tuần 22     [Tải xuống]  07/01/201912/01/2019
    Lịch công tác tuần 23     [Tải xuống]  14/01/201919/01/2019
    Lịch công tác tuần 24     [Tải xuống]  21/01/201926/01/2019
    Lịch công tác tuần 25     [Tải xuống]  28/01/201902/02/2019
    Lịch công tác tuần 26     [Tải xuống]  11/02/201916/02/2019
    Lịch công tác tuần 27     [Tải xuống]  18/02/201924/02/2019
    Lịch công tác tuần 28     [Tải xuống]  25/02/201902/03/2019
    Lịch công tác tuần 29     [Tải xuống]  04/03/201909/03/2019
    Lịch công tác tuần 30     [Tải xuống]  11/03/201916/03/2019
    Lịch công tác tuần 31     [Tải xuống]  18/03/201923/03/2019
    Lịch công tác tuần 32     [Tải xuống]  25/03/201930/03/2019
    Lịch công tác tuần 33     [Tải xuống]  01/04/201906/04/2019
    Lịch công tác tuần 34     [Tải xuống]  08/04/201913/04/2019
    Lịch công tác tuần 35    [Tải xuống]  15/4/201920/4/2019
    Lịch công tác tuần 36    [Tải xuống]  22/4/201927/4/2019
    Lịch công tác tuần 37    [Tải xuống]  29/4/201904/5/2019
    Lịch công tác tuần 38    [Tải xuống]  06/5/201911/5/2019
    Lịch công tác tuần 39    [Tải xuống]  13/5/201918/5/2019
    Lịch công tác tuần 40   [Tải xuống]  20/5/201925/5/2019
    Lịch công tác tuần 41   [Tải xuống]  27/5/201901/06/2019