nội chính, an ninh quốc phòng

Thị trấn Trâu Quỳ vui trong "Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022"
Ngày đăng 17/08/2022 | 17:07  | View count: 177

Sáng ngày 17.8.2022, Ban chỉ đạo 138 huyện Gia Lâm, UBND thị trấn Trâu Quỳ tổ chức "Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022". Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo 138 huyện Gia Lâm chọn làm điểm.

   Dự ngày hội có đại diện Công an Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện, Trưởng BCĐ 138 huyện Gia Lâm; Thượng Tá Phạm Văn Hậu- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của người dân Thị trấn Trâu Quỳ tại Ngày hội

   Trong những năm qua, UBND, BCĐ 138 thị trấn Trâu Quỳ đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc sự quản lý của thị trấn xây dựng, thực hiện và duy trì các mô hình, chuyên đề. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến điểm sáng, gương sáng theo hướng tự phòng tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở có tính xã hội cao được nhân dân đón nhận và tích cực hưởng ứng tham gia đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, “Hộ tự phòng - Số nhà tự quản”, “Giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh khiếu kiện, phức tạp”, “Quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng thế trận ANND ở cơ sở”. Hiện nay, Ban chỉ đạo 138 Thị trấn có 04 mô hình, chuyên đề đang duy trì hoạt động có hiệu quả. Ban Chỉ đạo 138 Thị trấn đã quan tâm đầu tư nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chuyên đề, mô hình mới có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng “Tự phòng, tự quản về ANTT”.

Các đại biểu tham dự Ngày hội

   Tính từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ lực lượng quần chúng đã cung cấp 125  tin báo liên quan đến ANTT trong đó:12 tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá 04 vụ, bắt 07 đối tượng. Có 34 lượt quần chúng tham gia vào các mô hình, chuyên đề đảm bảo ANTT ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã tham gia và hòa giải 17 lượt; cảm hóa giáo dục 06 đối tượng; giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng 08 người; tham gia hỗ trợ khống chế 03 đối tượng vi phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- PCT. UBND huyện phát biểu tai Ngày hội

   Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT.UBND huyện biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của thị trấn Trâu Quỳ trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một trong những nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại và hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” tạo thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự. Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cần tiến hành theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, các hoạt động tiến tới Ngày hội, thực chất là việc thực hiện các nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo an ninh, trật tự; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng và củng cố lực lượng Công an chính quy, các lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở (Công an xã, Bảo vệ dân phố, dân phòng…) trong sạch vững mạnh.

Các cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

 Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng

   Nhân dịp này, 07 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Giám đốc Công An thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm biểu dương, khen thưởng 08 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới