nội chính, an ninh quốc phòng

UBND huyện Gia lâm sẽ kiểm tra, hướng dẫn 22 xã, thị trấn công tác PCCC
Ngày đăng 02/08/2022 | 10:39  | View count: 266

Thực hiện kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/4/2022 của UBND huyện Gia Lâm về việc kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện năm 2022. Từ ngày 21/7 – 01/9/2022, UBND huyện Gia Lâm sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH cho UBND 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra hướng dẫn việc rà soát, cập nhật danh sách, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ do UBND cấp xã quản lý và khu dân cư trên địa bàn phụ trách; kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và đợt cao điểm tuyên truyền; kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với chợ, trung tâm thương mại; việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại địa phương; công tác xây dựng, quản lý hoạt động đội dân phòng; việc xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với khu dân cư có sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với UBND Thị trấn Trâu Quỳ

      Để thực hiện tốt công tác PCCC & CNCH, Thượng tá Phạm Xuân Quang - Phó Trưởng Công an huyện Gia Lâm đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Công an huyện Gia Lâm về công tác PCCC & CNCH. Duy trì thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của UBND xã theo quy định tại Khoản 4, Điều 58 Luật PCCC; Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở tại trụ sở UBND xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đối với Đội trưởng và Đội phó các đội dân phòng theo quy định tại (Phụ lục số 02) Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đề nghị các địa phương hoàn thiện lập hồ sơ quản lý công tác PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền theo quy định.

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH tại UBND xã Ninh Hiệp

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH tại UBND xã Đa Tốn

     Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương nhằm nắm tình hình, đồng thời hướng dẫn để UBND cấp xã, Công an cấp xã thực hiện tốt hơn trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PCCC&CNCH. Đó cũng là cơ sở để Công an huyện Gia Lâm chủ động phối hợp tốt với UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn huyện./.

Công an huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới