nội chính, an ninh quốc phòng

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho chức sắc, chức việc trên địa bàn Huyện năm 2019.
Ngày đăng 20/08/2019 | 11:34  | View count: 516

Sáng 20/8, tại Chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Gia Lâm tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho 119 chức sắc, chức việc trên địa bàn Huyện.

    Trong thời gian 4 ngày (20 đến 23/8/2019), các học viên được giới thiệu nghiên cứu 7 chuyên đề bao gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chuyên đề phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

Thượng tá Đào Văn Nhận – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện phát biểu tại hội nghị.

    Thông qua lớp bồi dưỡng, các vị chức sắc, chức việc trên địa bàn Huyện nhằm nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục củng cố nhận thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN, góp phần hoàn thành tốt hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo" và sống phúc âm trong lòng dân tộc./.

Các chức sắc, chức việc tham gia học tập.

Phương Lộc

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới