nội chính, an ninh quốc phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4 Công an huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 19/12/2018 | 11:28  | View count: 2237

Ngày 19/12, Công an huyện Gia Lâm tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng 4 năm 2018.

    Trong thời gian 4 ngày, 200 cán bộ, chiến sỹ công an thuộc đối tượng 4 sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thừ địch đối với cách mạng Việt Nam. Pháp luật của Nhà nước về quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới….Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập

Thượng tá Bùi Nam Hải – Phó trưởng Công an huyện phát biểu tại lớp học.

    Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các học viên nâng cao kiến thức về Quốc phòng và an ninh, nhận diện rõ hơn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam để vận dụng vào thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô./.

Toàn cảnh lớp học.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới