kinh tế

Huyện Gia Lâm triển khai Kế hoạch và hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022
Ngày đăng 23/11/2022 | 11:09  | View count: 275

Sáng ngày 23/11/2022, UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm triển khai Kế hoạch và hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022 đối với 11 xã của huyện.

   Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu huyện; đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu huyện và các đồng chí lãnh đạo xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn thuộc 11 xã của huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

   Tại Hội nghị, lãnh đạo UB MTTQ huyện triển khai Kế hoạch liên tịch của UBND- Ủy ban MTTQ huyện và hướng dẫn cụ thể về nội dung- thời gian- các bước- tỷ lệ- công khai kết quả- bảo lưu kết quả và kiểm tra giám sát, thẩm tra kết quả việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của các địa phương. Theo đó, toàn huyện có 8 xã xây dựng NTM nâng cao Ninh Hiệp, Dương Hà, Văn Đức, Kim Lan, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Lệ Chi, Phú Thị), 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu (xã Dương Xá, Cổ Bi, Phù Đổng). Các xã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân bằng 1 trong 2 hình thức: phát phiếu, lấy ý kiến trực tiếp tại hộ gia đình hoặc hội nghị để phát phiếu, lấy ý kiến các hội gia đình. Thời gian thực hiện trong 20 ngày. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện theo 4 bước. Tỷ lệ lấy phiếu về sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 80% tổng số hộ gia đình ở các khu dân cư.

Chủ tịch UB.MTTQ huyện Hoàng Anh Tú phát biểu tại Hội nghị

   Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện phân tích rõ những điểm mới trong tỷ lệ đề nghị công nhận: đối với xã NTM nâng cao, từ câu hỏi số 1- 18 phải đạt trung bình từ 85% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 70%); câu số 19 phải đạt 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Đối với xã NTM kiểu mẫu, từ câu hỏi số 1- 8 phải đạt trung bình từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 80%); câu số 9 phải đạt 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

  • Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,
  • Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu huyện phát biểu tại Hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu huyện đề nghị cấp ủy, UBND, BCĐ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu các xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo chính xác, hiệu quả, thực chất; quan tâm sát sao việc thực hiện lấy ý kiến hài lòng của người dân và trả lời, giải quyết các ý kiến thắc mắc của người dân, những khó khăn vướng mắc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động chuẩn bị tốt các khâu để việc lấy ý kiến được thuận lợi. Đồng chí đề nghị MTTQ huyện, ngay sau Hội nghị tiến hành ban hành phiếu cho Ban công tác Mặt trận các thôn để tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo đúng quy định.

   Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của Nhân dân, đồng thời khẳng định, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng xã  NTM nâng cao, kiểu mẫu tại các xã. Việc tổ chức lấy ý kiến phải đảm bảo tính khách quan, thực chất, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới