kinh tế

Hội thảo khoa học Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở các thành phố trực thuộc Trung ương”
Ngày đăng 21/09/2022 | 16:59  | View count: 222

Sáng ngày 21/9/2022, tại Hội trường Huyện ủy Gia Lâm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở các thành phố trực thuộc trung ương”.

Các đại biểu dự Hội thảo

   Tham dự Hội thảo có đồng chí Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX, Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội thảo

   Hội thảo đã nghe các đại biểu tham luận báo cáo tổng quan về nông nghiệp đô thị trên địa bàn Huyện; các định hướng, chương trình, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp đô thị trên địa bàn; tiềm năng, cơ hội để phát triển nông nghiệp trên địa bàn; rào cản, hạn chế đối với phát triển nông nghiệp trên địa bàn và đề xuất, góp ý để phát triển nông nghiệp trên địa bàn và những tiêu chí để đánh giá về nông nghiệp đô thị. Đồng thời tập trung, phân tích về những tác động của đô thị hóa tới quy hoạch nông nghiệp đô trên địa bàn Huyện; các giải pháp để ổn định địa bàn sản xuất nông nghiệp đô thị; việc nghiên cứu và quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh; việc triển khai áp dụng công nghệ cao vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp đô thịcũng như việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ và cho vay ưu đãi của Trung ương, Thành phố; sự đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp đô thị trên địa bàn...

  • Bà Hoàng Thị Thúy Nga- Phó trưởng phòng Kinh tế huyện báo cáo về thực trạng
  • sản xuất nông nghiệp đô thị trên địa bàn huyện

   Báo cáo về thực trạng sản xuất nông nghiệp đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, bà Hoàng Thị Thúy Nga- Phó trưởng phòng Kinh tế huyện cho biết, theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về phê duyệt Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025”, diện tích đất sản xuất nông nghiệp quy hoạch vùng sản xuất bị thu hẹp giảm từ diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp từ 5.857,36 ha xuống còn 5.113,3 ha (giảm 744,07 ha) do thu hồi đất thực hiện các dự án, gồm các cây trồng, mô hình chủ lực: Lúa 1.217,3ha; cây ăn quả 1.682ha; rau 565,82ha; hoa cây cảnh: 179,28ha; mô hình VAC, VA, VC: 660,87ha; cây màu, cây khác: 987,1ha… Đồng thời, xác định đến hết năm 2025, Huyện giảm dần diện tích đất trồng lúa, tăng dần diện tích trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh, rau có giá trị kinh tế cao, UBND huyện triển khai 56 mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Đề án sản xuất nông nghiệp theo vùng chuyên canh tập trung giai đoạn 2021-2025; lập 02 phương án chăn nuôi xa khu dân cư 11,45ha tại 02 xã Phù Đổng, Lệ Chi, dự kiến năm 2022 lập thêm 02 phương án xa khu dân cư tại các xã Kim Sơn, Dương Quang, nâng tổng số phương án xa khu dân cư là 04/12 phương án, với diện tích 18,45ha. Huyện đã triển khai hiệu quả các nhóm mô hình như Nhóm mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ cao (8 mô hình); Nhóm mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới (6 mô hình); Nhóm mô hình sản xuất theo hướng sinh thái hữu cơ (6 mô hình); Nhóm mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (01 mô hình); Nhóm mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (06 mô hình). Tuy nhiên, huyện Gia Lâm là một huyện ven đô, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng giảm dần, trong khi đó để phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị tiêu biểu tại địa phương thì phải có quỹ đất rộng để hình thành mô hình theo hướng chuyên canh tập trung với một loại cây trồng chủ lực để thuận tiện trong việc chăm sóc cũng như tạo ra sản phẩm đồng đều để các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ.

Ông Chu Anh Tuấn- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm phát biểu tại Hội thảo

   Đóng góp cho việc phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn Huyện, ông Chu Anh Tuấn- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm cho rằng, để hướng đến phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng phát triển bền vững, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình đô thị hóa, Hội Nông dân huyện Gia Lâm tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các quy định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản; các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế;  Hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục pháp lý giúp người dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học vào sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ nông dân phát triển thị trường tiêu thụ nông sản theo hướng tiêu thụ trong siêu thị, các khu công nghiệp, đô thị. Đổi mới tổ chức sản xuất, thành lập HTX và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tạo điều kiện và tư vấn pháp lý cho nhóm hộ nông dân trong vùng chuyển đổi, thành lập các Câu lạc bộ trang trại, hoặc thành lập HTX riêng để làm người đại diện tìm hiểu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, bán sản phẩm, cung cấp các vật tư chuyên dụng và tiếp nhận các chương trình hỗ trợ cho mình. Ưu tiên thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sản xuất các sản phẩm có lợi thế về thị trường tiêu thụ sản phẩm như: trồng hoa, trồng rau  Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buôn bán và sử dụng vật tư nông nghiệp không đúng qui định, đặc biệt trong lĩnh vực buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hướng dẫn người dân nâng cao kiến thức ứng dụng các phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân. Hỗ trợ mở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ở các khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn thành phố và huyện. Đầu tư xây dựng các vùng chuyển đổi gắn các khu vực du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, tạo và giới thiệu các tua du lịch đồng quê, du lịch trải nghiệm tại các vùng chuyển đổi để quảng bá sản phẩm nông nghiệp.

Đại biểu HTX tiêu thụ nông sản Tùng Anh, xã Đặng Xá nêu ý kiến tại Hội thảo

   Tại buổi thảo luận, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp đô thị trên địa bàn huyện như HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức; HTX chế biến sữa bò Phù Đổng; Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh, xã Yên Thường; HTX tiêu thụ nông sản Tùng Anh, xã Đặng Xá và HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn Đặng Xá đã làm rõ kết quả và hiệu quả của các mô hình nông nghiệp đô thị của đơn vị mình cũng như khó khăn, hạn chế trong phát triển nông nghiệp đô thị (kỹ thuật, thị trường, chính sách…) và kiến nghị, đề xuất một số chính sách nhằm phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị.

Đồng chí Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu

   Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương định hướng của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp đô thị. Vấn đề quy hoạnh phát triển nông nghiệp đã được chủ động xây dựng. Đặc biệt, việc chủ động các giải pháp về quy hoạch, về ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, về đất đai, về vốn đầu tư, tín dụng và về phát triển thị trường nhằm đáp ứng tình hình phát triển nông nghiệp của địa phương. Đồng chí  Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng ghi nhận các đề xuất mới như cần bổ sung tiêu chí sản phẩm nông nghiệp đô thị ven đô, tiêu chí  sản phẩm sạch của nông nghiệp đô thị, việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và vấn đề vốn, đất đai... để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị. Các vấn được được đặt ra tại Hội thảo sẽ được nhóm nghiên cứu đề tài tổng hợp, bổ sung nhằm góp phần xây dựng đề tài đạt hiệu quả./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới