kinh tế

Thường trực HĐND Huyện tổ chức phiên giải trình về công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm
Ngày đăng 27/05/2022 | 19:06  | View count: 282

Sáng ngày 27/5/2022, ngay sau Kỳ họp thứ 5- HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp giải trình về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2021.

Toàn cảnh Phiên họp giải trình

   Dự phiên giải trình có đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đại biểu HĐND Huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên giải trình

   Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm, năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù Huyện phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid - 19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, song Huyện luôn xác định công tác CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm  “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Huyện ủy- HĐND, UBND huyện luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC, tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền (CCHC, SIPAS). Các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung về CCHC bám sát vào Chương trình, Kế hoạch năm của Thành phố, UBND Huyện và các văn bản chỉ đạo.

   Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, triển khai. Huyện đã thực hiện 20 cuộc kiểm tra công tác CCHC và 08 cuộc kiểm tra công vụ, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong việc thực thi công vụ và phục vụ nhân dân, tổ chức. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

   Việc rà soát TTHC được duy trì thường xuyên và kiểm soát chặt chẽ nhằm cập nhật kịp thời và đầy đủ các TTHC mới, TTHC có sửa đổi và bổ sung theo quy định; tính đến thời điểm 14/4/2021, trên địa bàn huyện có 434 TTHC đang được thực hiện, có 280 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện và 154 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thị trấn. Số TTHC được đơn giản hóa (chủ yếu là giảm thời gian giải quyết) tại cấp huyện là 58 TTHC; tại xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế đơn giản hóa bình quân là 20 TTHC.

   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Huyện và xã, thị trấn được duy trì hoạt động ổn định. Kết quả giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, không có hồ sơ giải quyết chậm muộn; tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận 1 cửa có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc. Kết quả, giải quyết TTHC năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, cấp huyện đã tiếp nhận và xử lý 27.866 hồ sơ TTHC  (trong đó: kỳ trước chuyển sang 309 HS, tiếp nhận mới 27.557 HS); Đã giải quyết 27.486 hồ sơ đúng hạn, đang giải quyết 380 hồ sơ (trong hạn); Tiếp nhận, giải quyết 4.037 HS dịch vụ công mức độ 3, 4, đạt tỷ lệ 100%; 4.568 hồ sơ liên thông,  528 hồ sơ sáng thứ 7; Số tiền phí, lệ phí thu được: 545.180.000 đồng. Cấp xã đã tiếp nhận và xử lý 143.533 HS (trong đó: kỳ trước chuyển sang 423 HS, tiếp nhận mới 143.110 HS), đã giải quyết 143.141 HS đúng hạn, đang giải quyết 392 HS (trong hạn); Số tiền phí, lệ phí thu được: 1.386.718.000 đồng.

   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trên địa bàn Huyện còn một số tồn tại, hạn chế, như công tác tuyên truyền về lợi ích khi áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa hiệu quả; chưa có sáng kiến, những mô hình mới trong công tác CCHC; việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết công việc có lúc còn hạn chế; Một số trang thiết bị hỗ trợ người dân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa còn hoạt động chưa tốt; việc bảo quản, duy trì, vận hành trang thiết bị và việc hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng trang thiết bị còn hạn chế; một số đơn vị công khai TTHC không đúng quy định, còn hiện tượng tiếp nhận TTHC không qua Bộ phận Một cửa, có hồ sơ chậm muộn nhưng không thực hiện xin lỗi với người dân; Một số TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng chưa có quy chế phối hợp khiến người dân phải đi lại nhiều lần…

Đại biểu nêu ý kiến tại Phiên họp giải trình

Đại biểu xã Trung Mầu giải trình các ý kiến

   Tại phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện và các đại biểu đã đặt câu hỏi về các vấn đề còn tồn tại trong công tác CCHC và đề nghị lãnh đạo UBND, các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo một số địa phương giải trình làm rõ trách nhiệm cũng như các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đáng chú ý, các câu hỏi liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân trên địa bàn huyện; việc công dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

   Phát biểu tại phiên giải trình, đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ghi nhận, đánh giá cao kết quả của phiên giải trình lần này. Đồng thời, đề nghị UBND Huyện, các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu các vấn đề đã được đại biểu HĐND nêu tại phiên giải trình và có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo rõ lộ trình, rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể Huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân đối với công tác CCHC của Huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Việt phát biểu kết luận

   Kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Việt nhấn mạnh: Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong cải cách TTHC, nhưng thực tế công tác CCHC của Huyện trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 còn đứng thứ hạng thấp, các chỉ số đánh giá còn chưa cao. Điều đó đặt ra vấn đề trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Chính vì thế, HĐND Huyện lựa chọn vấn đề này để giải trình, qua đó đánh giá lại quá trình thực hiện qua các năm cũng như kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, vướng mắc, từ đó nhìn nhận, đánh giá đúng, tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong thời gian tới./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới