kinh tế

Ngân hàng CSXH huyện Gia lâm giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng giúp các doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 16/10/2021 | 10:36  | View count: 137

Nhằm đấy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia lâm đã ký kết hàng chục hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

     Để Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện đã phối hợp với các phòng, ban, ngành của Huyện, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và nhân dân. Đồng thời chủ động tiếp cận, làm việc với 291 doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, các trường học để rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng, hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn một cách nhanh nhất.  Qua đó, đã giải đáp các vướng mắc cho 30 doanh nghiệp, hướng dẫn làm hồ sơ cho 11 doanh nghiệp. Đến ngày 30/9, Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện đã giải ngân trả lương ngừng việc cho 5 doanh nghiệp với  cho 257 lao động với số tiền hơn 1.5 tỷ đồng...

Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á với số tiền 313.8 triệu đồng để trả lương cho 71 lượt lao động bị ngừng việc trong tháng 8.

Giải ngân hỗ trợ cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch covid tại xã Yên Viên.

     Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện đã nỗ lực giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho gần 300 hộ vay là những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với số tiền trên 14 tỷ đồng, tiếp tục hướng dẫn hồ sơ giải ngân thêm 7 tỷ trong thời gian tới./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới