kinh tế

Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lâm đạt trên 430 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 07/07/2021 | 17:31  | View count: 659

Chiều ngày 07/7/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Huyện (CSXH) tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2021.

Đại biểu xã Phù Đổng nêu ý kiến tại Hội nghị

   6 tháng đầu năm 2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Huyện Gia Lâm luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Thành phố Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng đến lượng tín dụng, hiệu quả nguồn vốn vay, chất lượng giao dịch tại các xã, thị trấn. Đặc biệt là hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), cho vay đúng đối tượng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn đạt 441.100 triệu đồng, tăng 36.127 triệu đồng, tăng 9% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ là 439.913 triệu đồng, cho vay 8.348 khách hàng với 12.964 lượt vay, bình quân 60 triệu đồng/ khách hàng, đạt 100% kế hoạch. Chất lượng tín dụng chính sách được củng cố và nâng cao. Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Huyện trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị 

   Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục hạn chế trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời thống nhất kế hoạch hoạt động Quý III năm 2021 đó là bám sát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Huyện năm 2021 và theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Huyện,  hỗ trợ 100 hộ cận nghèo vay vốn vươn lên thoát nghèo, giải quyết 8.000 lao động có việc làm ổn định, phấn đấu hơn 2.600 hộ sử dụng nước sạch, vệ sinh an toàn... Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, điểm giao dịch xã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tập huấn nhằm quản lý tốt vốn tín dụng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát của Ngân hàng CSXH huyện, Hội đoàn thể, Tổ TK&VV đảm bảo nguồn vốn vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, tránh các sai sót xảy ra./.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới