kinh tế

Gia Lâm triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành Quận, giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 28/04/2021 | 18:16  | View count: 584

Chiều ngày 28/4/2021, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành Quận, giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch năm 2021; Kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường và phát triển du lịch xã Phù Đổng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm Ocop trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2021.

   Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

  Để triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng huyện Gia Lâm thành Quận, giai đoạn 2021-2025, UBND huyện cũng đã đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Duy trì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.504 tỷ; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng/người/năm; mật độ giao thông đô thị đạt 9,58km/km2; có 2 xã trở lên công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối với kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đầu tư, xây dựng xã thành phường và phát triển du lịch xã Phù Đổng giai đoạn 2021-2025, huyện Gia Lâm tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển trên địa bàn xã Phù Đổng; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã Phù Đổng; phát triển du lịch Phù Đổng chuyên nghiệp và bền vững cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã.

  • Trưởng phòng Kinh tế huyện Nguyễn Tiến Hoàng triển khai kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm
  • OCOP trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2021

   Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2021, Gia Lâm đã xây dựng các chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% nhà quản lý, các tổ chức doanh nghiệp, HTX, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh; củng cố, duy trì và phát triển đối với 49 sản phẩm đã được phân hạng đánh giá năm 2019 và năm 2020; phấn đấu có trên 30 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng năm 2021, tập trung vào sản phẩm lợi thế của huyện tại các làng nghề truyền thồng (Sản phẩm gốm sự Bát Tràng, Kim Lan; dát quỳ vàng và may da Kiêu Kỵ; dược liệu Ninh Hiệp). và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

 Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các phòng ban có liên quan và các xã cần tập trung củng cố duy trì các tiêu trí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt (đặc biệt là các tiêu trí xã thành phường); tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch thông minh xã Bát Tràng và hoàn thành công nhận điểm du lịch Phù Đổng; công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản gắn với bảo vệ môi trường; tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện có hiện quả kế hoạch đã đề ra góp phần thức đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện tạo tiền đề huyện Gia Lâm thành Quận theo đúng Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới