kinh tế

Gia Lâm giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị năm 2021
Ngày đăng 19/12/2020 | 15:30  | View count: 358

Sáng 19/12/2020, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

   Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc Huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

   Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế- xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn Huyện. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thành phố, của Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành, chủ động kiểm soát dịch bệnh song song với phát triển kinh tế- xã hội, dự kiến huyện hoàn thành 17/17 chỉ tiêu Thành phố giao, 19/21 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Kinh tế Huyện có sự chuyển biến tích cực bên cạnh việc kiểm soát tốt dịch Covid-19; công tác tài chính, nhân sách điều hành tập tủng, linh hoạt. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý ước tăng 8,67%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả cao, ước đạt 4.644,2 tỷ đồng, bằng 157,1% dự toán giao. Công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, dự kiến năm 2020 hoàn thành công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Công tác  quy hoạch, quản lý đô thị, GPMB và tà nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; triển khai quyết liệt công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Văn hóa, xã hội duy trì và phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác xây dựng chính quyền và CCHC được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

   Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, Huyện giao tổng số 23 chỉ tiêu, gồm 19 chỉ tiêu pháp lệnh, 04 chỉ tiêu giao thêm, trong đó: 13 chỉ tiêu UBND Huyện phân bổ chi tiết và giao cho UBND các xã, thị trấn; 10 chỉ tiêu giao các Phòng ban chuyên ngành là cơ quan đầu mối để tổ chức thực hiện. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội UBND Huyện giao cho các đơn vị bằng và có mức phấn đấu cao hơn so với Thành phố giao.

Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Hoàng Tiến Dũng trình bày dự toán ngân sách năm 2021

   Về phân bổ giao dự toán thu ngân sách: Tổng thu NSNN trên địa bàn là 2.504.300 triệu đồng, bằng 84,7% dự toán năm 2020 và bằng 53,9% ước thực hiện năm 2020, trong đó, giao dự toán thu NSNN trên địa bàn cho các xã, thị trấn 145.800 triệu đồng. Thu ngân sách huyện: 2.720.536 triệu đồng; Thu ngân sách huyện được hưởng sau điều tiết là 1.984.430 triệu đồng (thu ngân sách xã được hưởng 75.000 triệu đồng), Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 736.106 triệu đồng.

   Về phân bổ giao dự toán chi ngân sách: Tổng chi ngân sách huyện là 2.751.706 triệu đồng, trong đó, 10% tiết kiệm chi thường xuyên 31.303 triệu đồng, chi ngân sách cấp huyện là 2.570.524 triệu đồng, chi ngân sách cấp xã là 181.182 triệu đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hồng phát biểu kết luận hội nghị

   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hồng nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán Thu- Chi ngân sách năm 2021, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất; xác định rõ tiến độ, thời gian, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong thực thi nhiệm vụ. Các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trong toàn huyện chủ động triển khai rà soát các khoản thu (nhất là các khoản nợ đọng và thu từ đấu giá đất các loại), tăng cường quản lý đôn đốc công tác thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách mức cao nhất. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả... Chú trọng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tích cực thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2021 và tạo tiền để Huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2025./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới