kinh tế

Gia Lâm tập huấn lớp cán bộ quản lý HTX nông nghiệp năm 2020
Ngày đăng 04/11/2020 | 09:40  | View count: 70

Sáng ngày 04/11/2020, tại hội trường UBND huyện diễn ra Lễ khai giảng Lớp tập huấn cán bộ quản lý HTX nông nghiệp năm 2020 cho 60 ông bà là Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán các loại hình HTX trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên tại Lớp tập huấn

   Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 2 nội dung chính: tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, Thành phố về khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, bản chất HTX kiểu mới. Các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác; công tác quản lý tài chính và nghệ thuật huy động vốn trong HTX.

Đại biểu xã Văn Đức trao đổi kinh nghiệm tại Lớp tập huấn

   Thông qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý HTX trên địa bàn Huyện nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các Hợp tác xã, giúp cho các Hợp tác xã có những bước đi đúng đắn để nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy sức mạnh tập thể trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế./.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới