kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia lâm - 18 năm hình thành và phát triển
Ngày đăng 06/10/2020 | 14:53  | View count: 283

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (04/10/2002 - 04/10/2020), quá trình Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Gia lâm 18 năm hoạt động và phát triển đã có những bước phát triển mạnh mẽ đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Huyện.

Tổ TK&VV cùng tổ viên giao dịch tại  Điểm giao dịch xã Dương Quang

   Hệ thống Ngân hàng CSXH được thành lập theo quyết định số 131/2002/QĐ-Ttg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ:…. Hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thành lập riêng một ngân hàng phục vụ các đối tượng chính sách là Hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua hình thức cho vay tín chấp tách ra khỏi tín dụng thương mại, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, không phải dự trữ bắt buộc, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; Được thực hiện các nghiệp vụ như: huy động vốn, cho vay, thanh toán và đươc nhận nguồn vốn ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.…

   Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia lâm đã làm tốt vai trò là đòn bẩy kinh tế của UBND huyện nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Biểu đồ 1: tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ qua các năm từ 2003 đến 10/2020

   Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đã tăng đáng kể từ khi thành lâp vào năm 2003 với số vốn chỉ hơn 15 tỷ đồng, sau năm năm, số vốn đã tăng gần gấp 5 lần, sau 10 năm, tăng gấp hơn 9 lần và sau 18 năm, tăng gấp 27 lần. Tính bình quân giai đoạn 2013 đến 2020, vốn tăng bình quân 17.33% một năm.

Biểu đồ 2: tăng trưởng nguồn địa phương Huyện chuyển sang

   Nguồn vốn mà Ngân hàng CSXH nhận ủy thác từ UBND huyện Gia Lâm cũng tăng đáng kể từ năm 2006 với số vốn chỉ hơn 300 triệu đồng, đến năm 2020 đã tăng lên 8,5 tỷ đồng.

   Đến 04/10/2020 tổng dư nợ tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đạt 416 tỷ đồng, ủy thác qua 4 Hội đoàn thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến binh vầ đoàn thanh niên; với 263 tổ TK&VV cho vay tới 8.324 hộ vay vốn; 8 chương trình vay vốn gồm: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo về nhà ở, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay tạo- duy trì- mở rộng việc làm, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường và cho vay xây-mua nhà ở xã hội; với 22 Điểm giao dịch cấp xã trên 22 xã, thị trấn trong toàn huyện. Đến nay, 99% hoạt động nghiệp vụ của NHCSXH đã được thực hiện tại xã, thị trấn thông qua hoạt động của Tổ giao dịch xã, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính sách, đồng thời giảm chi phí giao dịch của người vay, thực hiện dân chủ, công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách và tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội.

   Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều thành tích trong quá hoạt động được UBND huyện và Ngân hàng CSXH thành phố ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt thành tích xuất sắc là đơn vị 7 năm liền giữ vững chất lượng tín dụng tốt, không có nợ xấu, nợ quá hạn.

Ngân hàng CSXH huyện

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới