kinh tế

UBND Huyện giao ban công tác sản xuất nông nghiệp
Ngày đăng 26/08/2020 | 14:08  | View count: 332

Sáng 26/8/2020, UBND Huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác sản xuất nông nghiệp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần- Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND Huyện chủ trì hội nghị.

   6 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện tương đối thuận lợi, các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển ổn định, sản xuất các vụ mùa đúng thời gian, diện tích một số loại cây trồng tăng. Theo đó tổng diện tích gieo trồng vụ mùa, hè thu là 2.263,3 ha, đạt 98,9% kế hoạch (trong đó có 1.289,8 ha lúa, 247,2 ha ngô, 17 ha lạc và 644,8 ha rau các loại). Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì ổn định, tổng đàn lợn hiện có là 29.969 con, trâu bò 7.269 con và đàn gia cầm là 364.260 con. Công tác tiêm phòng, tiêu độc phòng chống dịch bệnh được thực hiện đảm bảo do đó trên địa bàn huyện chưa xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Tiến độ thực hiện Kế hoạch 86 thuộc “ Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh huyện Gia Lâm giai đoạn 2016-2020” và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt kết quả khả quan, tổng diện tích chuyển đổi từ lúa, màu sang cây ăn quả là 144,49 ha, đạt 62,8% kế hoạch, trong đó diện tích chuyển đổi sang cây ăn quả là 130,24 ha, diện tích chuyển đổi sang hoa, cây cảnh là 14,25 ha.

Đại biểu xã Phù Đổng nêu ý kiến tại hội nghị

   Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: hệ thống chiếu sáng, đường giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất nông nghiệp….

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần- Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa tập trung chuyên canh. Phấn đấu đến hết năm 2020 chuyển đổi 100% diện tích đất trồng lúa, màu cho hiệu quả kinh tế thấp sang cây rau, cây ăn quả và hoa cây cảnh. Xây dựng và phát triển vùng sản xuất rau, quả, hoa cây cảnh mang tính ổn định bền vững, chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm trên 1 ha canh tác. Giao nhiệm vụ cho Phòng kinh tế tiếp tục tham mưu UBND huyện đồng thời phối hợp với các ban, ngành có liên quan tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện Dự án, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho công tác phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã../.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới