kinh tế

Ngân hàng chính sách Xã hội huyện Gia Lâm cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động bởi dịch Covid-19
Ngày đăng 08/05/2020 | 14:56  | View count: 847

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bắt đầu từ tháng 5.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Gia Lâm giải ngân cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

       Theo đó, điều kiện xét duyệt cho vay là người sử dụng lao động đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; Có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm ngày 31-12-2019.

Ngân hàng chính sách xã hội Gia Lâm hướng dẫn cho vay đối tượng chính sách .

        Về mức vay, lãi suất và thời hạn vay áp dụng trên địa bàn Gia Lâm: Người sử dụng lao động được vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng 4.420.000/người/tháng, tối đa trong 03 tháng ( 6.630.000 đ). Lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay không quá 12 tháng.

        Khách hàng đủ điều kiện vay vốn, lập hồ sơ gửi Ngân hàng CSXH Gia Lâm. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH và Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, NHCSXH phê duyệt cho vay. Trường hợp không không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo từ chối cho vay, nêu rõ lý do đến khách hàng.

Ngân hàng CSXH Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới