kinh tế

Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt 326.5 tỷ đồng.
Ngày đăng 20/08/2019 | 10:24  | View count: 266

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Gia Lâm trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) cũng như hoạt động của Ngân hàng CSXH.

    UBND huyện đã hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc, bố trị các điểm giao dịch 22 điểm giao dịch trong khuôn viên UBND các xã, thị trấn. UBND huyện đã bố trí nguồn vốn địa phương là 7.361 triệu đồng, Vốn Mặt trận Tổ quốc huyện – thành phố  là 1.350 triệu để ủy thác cho vay. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động giải ngân tại các điểm giao dịch xã, thị trấn.

    Điểm nổi bật ngay sau khi Chỉ thị 40-CT/TW ban hành, công tác lãnh đạo thưc hiện tín dụng chính sách xã hội được thống nhất, UBND các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến 18/8/2019, tổng dư nợ đạt 326.5 tỷ đồng tăng 149 tỷ đồng (183%) so với năm 2014, với 7.588 khách hàng còn dư nợ.

    Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp quan tâm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới