kinh tế

Ngân hàng CSXH Gia Lâm thực hiện chương trình đối chiếu, phân loại nợ năm 2018.
Ngày đăng 27/08/2018 | 19:20  | View count: 2595

Từ đầu tháng 8, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hôi huyện Gia lâm đã phối hợp với UBND, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức đối chiếu, phân loại nợ năm 2018.

    Đến nay, đã đối chiếu, phân loại nợ được 04/06 xã theo kế hoạch. 100% các hộ trong diện đã có mặt đúng thời gian quy định tại UBND các xã, thị trấn theo thông báo triệu tập.

Kiểm tra công tác vay vốn và chuẩn bị đối chiếu tại xã Dương Hà.

    Kết quả đã đối chiếu tại các xã Cổ bi, Đình Xuyên, thị trấn Yên Viên và thị trấn Trâu Quỳ với tổng số 1.096 lượt hộ đối chiếu /1.096 hộ vay  còn dư nợ ngân hàng đến 30/6/2018, đạt tỷ lệ 100% số hộ được đối chiếu, tổng dư nợ đã đối chiếu là 40.920 triệu/40.920 triệu. 100% hộ vay vốn đều ý thực được việc vay vốn chính sách và cam kết trả nợ gốc và lãi đúng hạn.

Đối chiếu tại xã Cổ Bi.

    Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lâm phấn đấu đến 31/10/2018 sẽ cơ bản hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ tại 100% xã, thị trấn./.

Ngân hàng CSXH Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới