kinh tế

Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 279.943 triệu đồng.
Ngày đăng 30/05/2018 | 16:48  | View count: 2025

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tín dụng ngân hàng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

    Trong 5 tháng qua, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng tập trung vào các đối tương: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên và cho hộ nghèo vay giải quyết về nhà ở. Đến 30/5, đã có 2.179 hộ được vay 59.044 triệu đồng. Tổng dư nợ của Ngân hàng đến thời điểm này đạt 279.943 triệu đồng.

Tổ chức giải ngân tại cơ sở.

     Quá trình vay vốn được triển khai thực hiện đúng quy trình,có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể các xã, thị trấn. Do vậy, 100% số vốn vay được đầu tư đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả.

Lãnh đạo Ngân hàng thường xuyên đến thăm, động viên hộ vay vốn.

    Bên cạnh đó, Ngân hàng thường xuyên phối hợp với các tổ vay vốn và các hộ vay vốn giám sát việc sử dụng vốn của các hộ. Do vậy, tỷ lệ thu nợ đến hạn, thu lãi của huyện đạt 100%, không có nợ gia hạn, không có nợ quá hạn và không có lãi tồn đọng.

    Những kết quả trên góp phần thực hiện các mục tiêu của huyện về giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới