khối mầm non

Ngành Giáo dục huyện Gia Lâm tập huấn Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong cơ sở giáo dục Mầm non.

Ngày đăng 28/03/2022 | 15:37 PM  | View count: 138
Thực hiện nhiệm vụ năm học và Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm phối hợp với trường Đại học Giáo dục, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Gia Lâm tổ...

hệ thống chính trị