CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị huyện Gia Lâm

Ngày đăng 24/03/2022 | 10:07 PM
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hồng - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ và công tác cải cách...

100% hồ sơ, thủ tục hành chính của huyện Gia Lâm được giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 28/06/2021 | 11:48 AM
Sáng 28/6/2021, UBND huyện Gia Lâm tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lê Anh Quân, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua “Hệ thống phần mềm cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Ngày đăng 18/08/2016 | 03:07 PM
Hệ thống thông tin dịch vụ công mức 3 phục vụ công tác đăng ký, tiếp nhận, cấp và quản lý các loại hình đăng ký kinh doanh

HUYỆN GIA LÂM TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

Ngày đăng 15/04/2016 | 03:17 PM
Nhằm bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, kỹ năng giải quyết giao tiếp hành chính cho cho đội ngũ cán bộ, công chức của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên...