hoạt động các xã

Xã Phú Thị thực hiện tốt việc chăm lo, chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày đăng 14/09/2021 | 11:39  | View count: 132

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết 15/NQ-HĐND, ngày 13/8/2021, của HĐND TP Hà Nội Quy định một số chính sách đặc thù của TP Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND xã Phú Thị đã khẩn trương rà soát, lập danh sách và tiến hành hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cần hỗ trợ.

   Tính đến nay, UBND xã Phú Thị đã nhận được 400 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và 20 hồ sơ hộ kinh doanh cá thể.

Trao hỗ trợ cho lao động tự do mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

   Hội đồng xét duyệt xã Phú Thị đã họp xét duyệt 02 đợt, đợt 1 thống nhất đề nghị cho 20 trường hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình UBND huyện xem xét, quyết định. Trong đó 20 trường hợp đã có Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

   UBND xã Phú Thị đã tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ cho 20 trường hợp được phê duyệt với số tiền 30.000.000 đồng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Đợt 2, UBND xã đã đề nghị 80 hồ sơ người lao động tự do về  UBND huyện Gia Lâm.

   Đối với việc thực hiện theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội, UBND xã đã rà soát và hoàn thành chi trả cho 108 người có công, thân nhân người có công; 12 hộ cận nghèo năm 2021 và 279 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện được hỗ trợ với tổng số tiền 399.000.000 đồng.

Lãnh đạo xã Phú Thị trao quà hỗ trợ cho hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh

   Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ xã và các ban ngành đoàn để đã huy động nguồn xã hội hóa tặng 324 suất quà chủ yếu là nhu yếu phẩm ( Gạo, mắm, dầu ăn, lạc...) trị giá bằng tiền là  41.364.000 đồng cho hộ gia đình, hội viên các đoàn thể có hoàn cảnh khó khăn, 6 tổ công nhân xây dựng, làm đường và 17 hộ gia đình công nhân ở trọ bị mắc kẹt. Qua đó đã kịp thời quan tâm đến đời sống của những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới