hoạt động các xã

Kỳ họp Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.
Ngày đăng 31/12/2019 | 16:32  | View count: 386

Đến ngày 31/12, 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm 2019.

   Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã, thị trấn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; báo cáo của UBND xã, thị trấn về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn và phương án phân bổ ngân sách xã, thị trấn năm 2020; báo cáo của UBND xã, thị trấn về công tác thu, chi quản lý sử dụng các loại quỹ đóng góp trên địa bàn xã, thị trấn năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã, thị trấn về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn đối với HĐND, UBND xã, thị trấn.

   Tiếp đó, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả giải quyết, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tham gia ý kiến, kiến nghị các vấn đề nhân dân quan tâm.

   Kỳ họp HĐND của các xã, thị trấn đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2020; Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn và phương án phân bổ ngân sách xã, thị trấn năm 2020; Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020…/.

Một số hình ảnh kỳ họp HĐND các xã, thị trấn:

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Kim Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Phú Thị nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Dương Xá nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Văn Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

 Nhóm CTV

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới