hoạt động các xã

Đại hội HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên.
Ngày đăng 31/12/2019 | 15:04  | View count: 121

Ngày 31/12, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên tổ chức Đại hội đại biểu xã viên HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019- 2022.

Chủ tịch UBND xã Yên Viên Nguyễn Văn Kỷ phát biểu tại đại hội.

   Nhiệm kỳ qua, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên đã đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phát triển các khâu dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của xã viên. HTX chú trọng đầu tư nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất; phối hợp mở 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật về quy trình sản xuất Rau an toàn, giống tiến bộ kỹ thuật, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây rau, cây lúa... Cùng với phát triển kinh tế, HTX thực hiện có hiệu quả các khâu dịch vụ nông nghiệp phục vụ sản xuất, doanh thu năm sau cao hơn năm trước…

   Nhiệm kỳ tới, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì, phát triển diện tích sản xuất Rau an toàn theo vùng chuyên canh đã được phê duyệt, nhất là mô hình sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác.

   Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên nhiệm kỳ 2019 - 2022.

   Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên nhiệm kỳ 2019- 2022./.

Vân Thư

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới