hoạt động các xã

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Đặng Xá khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 23/12/2019 | 13:39  | View count: 149

Sáng 23/12, HĐND xã Đặng Xá tổ chức kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021.

    Dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của Huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã, bí thư các chi bộ cùng 28 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã năm 2019; thông báo của MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền, kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8 và tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10.

Đại biểu nêu kiến nghị tại kỳ họp.

    Năm 2019 tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã được duy trì ổn định và từng bước phát triển,  Ước thu ngân sách Nhà nước: 7.910.611.000, đạt 153% dự toán huyện giao. Bình quân thu nhập đạt: 56.400.000 đồng/người/năm, tăng13.400.000 đồng/người/năm so với năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo

Bí thư Đảng ủy xã  Hoàng Cao Sơn phát biểu tại kỳ họp.

 Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư có nhiều tiến bộ, duy trì thường xuyên, nghiêm túc lịch tiếp dân tại trụ sở UBND xã, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân, không để tồn đọng kéo dài. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tập trung triển khai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn xã có 29 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 193,3% kế hoạch huyện giao. Công tác cải cách hành chính đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm tiếp nhận và giải quyết 8.967  hồ sơ hành chính và chứng thực, không có hồ sơ bị chậm muộn. Có 90.4% gia đình đạt gia đình văn hóa; 15/16 thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa, trong đó có 3 thôn, tổ dân phố đạt 3 năm liên tục (2017-2019). Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020 đạt 09 tiêu chí (thủy lợi; điện; thông tin và truyền thông; nhà ở dân cư; hộ nghèo; lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; quốc phòng và an ninh); cơ bản đạt 08 tiêu chí (quy hoạch; giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; ytế; văn hóa; môi trường; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); 02 tiêu chí chưa đạt (trường học; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).

    Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Đặng Xá đã thông qua 7 Nghị quyết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020./.

                                                             Thu Hằng – UBND xã Đặng Xá

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới