Dự án - đầu tư

Các dự án được đăng tải trên báo đấu thầu
Ngày đăng 21/10/2014 | 00:00  | View count: 2539

thongtindauthau.com.vn/Default.aspx

Kích vào đường link trên sau đó nhập từ "Gia Lâm" vào trường "Chủ đầu tư" để tìm kiếm.

Văn bản chỉ đạo của Huyện Ủy

Văn bản chỉ đạo của HĐND Huyện

Văn bản chỉ đạo của UBND Huyện

Các chuyên mục