đô thị

Phòng Quản lý đô thị huyện Gia Lâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa
Ngày đăng 14/11/2022 | 14:19  | View count: 148

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công thiết yếu và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố. Thời gian qua, Phòng Quán lý đô thị huyện Gia Lâm (QLĐT) đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trong mọi lĩnh vực, gần đây nhất là lĩnh vực đường thủy nội địa.

Bộ phận "Một cửa'' UBND huyện Gia Lâm luôn có cán bộ lĩnh vực QLĐT túc trực

   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND Huyện về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 của huyện Gia Lâm năm 2022. Hưởng ứng mô hình thí điểm Ngày thứ ba “Không viết, không giấy hẹn” của UBND Huyện Gia Lâm, Phòng Quản lý đô thị huyện Gia Lâm đã rà soát và đăng ký triển khai thực hiện 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa như: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa bổ sung, đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác, đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

   Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 28/8/2022 thực hiện thí điểm mô hình thí điểm Ngày thứ ba “Không viết, không giấy hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm, Phòng Quản lý đô thị huyện Gia Lâm đã phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của Huyện tổ chức triển khai có hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết của các quy trình nêu trên từ 03 ngày làm việc xuống còn 02h, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn và trước hẹn, giảm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát các phương tiện trên sông Đuống

   Trong thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục, rà soát và tham mưu UBND Huyện triển khai thực hiện việc tinh gọn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng đảm bảo theo quy định./.

Phòng QLĐT huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới