đô thị

Phó Chủ tịch UBND Huyện kiểm tra công tác quản lý đất đai, khắc phục tồn tại vi phạm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn xã Trung Mầu
Ngày đăng 05/07/2021 | 19:12  | View count: 542

Sáng ngày 05/7/2021, đồng chí Trương Văn Học- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã có buổi kiểm tra công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai, khắc phục tồn tại vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn xã Trung Mầu.

   Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường cũng như làm việc với các phòng, ban, ngành có liên quan và lãnh đạo UBND xã Trung Mầu, đồng chí Trương Văn Học- Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Trung Mầu rà soát lại 01 vị trí đất công đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp đã hết thời hạn thuê đất và 04 vị trí đất công khác đang để trống, chưa sử dụng khẩn trương thanh lý hợp đồng, yêu cầu các chủ sử dụng đất di chuyển cây cối, hoa màu và tài sản trên đất (nếu có)....bàn giao mặt bằng cho UBND xã quản lý, phục vụ đấu giá quyền thuê đất để sản xuất nông nghiệp; 02 vị trí đất công đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp đã hết hạn thuê đất, 01 vị trí nằm trong các kết luận thanh tra của Thành phố, Sở TN&MT, đề nghị xã tổ chức thanh lý hợp đồng, lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu để thực hiện quản lý theo quy định. Bên cạnh đó, 01 vị trí không nằm trong các kết luận Thanh tra của Thành phố, Sở TN&MT giao xã tiếp tục ký hợp đồng thuê đất với thời hạn 01 năm, đơn giá theo hiện trạng sử dụng đất.

  • Đồng chí Trường Văn Học - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện kiểm tra hoạt động bến bãi,
  • trung chuyển vật liệu xây dựng xã Trung Mầu

   Trong hoạt động bến bãi, trung chuyển vật liệu xây dựng, hiện xã Trung Mầu có 01 vị trí đất công B15 sử dụng làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng nằm trong các kết luận thanh tra của Thành phố, Sở TN&MT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện lưu ý xã Trung Mầu thanh lý hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất để thực hiện quản lý theo quy định. Tất cả các trường hợp nói trên đều phải hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

Kiểm tra công tác GPMB trong Dự án xây dựng Trường Mầm non Trung Mầu

   Trong Dự án xây dựng Trường Mầm non Trung Mầu, đồng chí Trương Văn Học- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xã Trung Mầu tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Dự án Huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công (hạn đến ngày 20/7/2021), trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần đảm bảo tốt công tác VSMT, an toàn lao động./.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới