đô thị

Gia Lâm triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2020-2025”
Ngày đăng 26/08/2020 | 17:24  | View count: 378

Sáng 26.8.2020, Đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp Ban chỉ đạo Chương trình “Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2020-2025”.

   Mục tiêu của Chương trình là phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng khung của huyện đảm bảo các tiêu chí về phát triển đô thị, từng bước hiện đại. Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị cho mọi người dân trên địa bàn huyện, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức triển khai Chương trình theo mốc thời gian đã định.

Đại biểu tham gia góp ý kiến vào dự thảo

   Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình đã tham gia góp ý vào dự thảo, đồng thời bổ sung, làm rõ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp còn thiếu cũng như tiến độ thực hiện Chương trình…

Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh để Chương trình thành công cần có sự chung tay, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng khung cần phải được cụ thể hơn nữa, đặc biệt liên quan đến điện, đường, trường, sân vườn… Đối với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp sống, nếp nghĩ theo hướng văn minh đô thị…Đối với BCĐ Chương trình, Huyện ủy sẽ có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng phòng ban, đơn vị và các thành viên Ban chỉ đạo./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới