đô thị

Hội nghị tổng kết công tác quản lý quy hoạch, đầu tư XDCB, GPMB và quản lý TTXD năm 2017.
Ngày đăng 02/02/2018 | 20:50  | View count: 2254

Sáng 02/02, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

    Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Văn Học – Phó chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Huy Việt – Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

     Năm 2017, các ngành khối đô thị của huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và công tác quản lý trật tự xây dựng. Công tác đầu tư xây dựng, được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, các quy định của pháp luật, đảm bảo quy hoạch. Công tác quản lý trật tự xây dựng đã góp phần đảm bảo trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn. Thông qua đó đã tạo cho bộ mặt đô thị của huyện có nhiều khởi sắc.

PCT UBND huyện Trương Văn Học phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết  quả các ngành khối đô thị của huyện đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: các ngành cần tập trung khắc phục ngay những hạn chế đã rút ra từ năm 2017; đặc biệt cần quan tâm khắc phục triệt để những sai sót do lỗi chủ quan. Trong quá trình thực hiện, các cán bộ, công chức, viên chức trong khối cần phát huy tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu huyện ủy – UBND huyện triển khai thực  hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản quản lý xây dựng, đảm bảo công khai, dân chủ và đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới.

Nhân dịp này UBND huyện đã khen thưởng 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đô thị năm 2017./.

Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Hoàng Anh

Văn bản chỉ đạo của Huyện Ủy

Văn bản chỉ đạo của HĐND

Văn bản chỉ đạo của UBND

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới