đô thị

HĐND huyện giám sát đầu tư xây dựng NTM.
Ngày đăng 20/09/2017 | 10:28  | View count: 2089

Ngày 15 và 18/9, Thường trực HĐND huyện đã giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại các xã: Lệ Chi, Trung Mầu và Ninh Hiệp.

   Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Hồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND Huyện, Trưởng đoàn giám sát, các đồng chí thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBND – UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị huyện.

Đồng chí Bí thư huyện ủy kiểm tra hiện trường các dự án.

   Năm 2017, 03 xã: Ninh Hiệp, Trung Mầu, Lệ Chi được đầu tư 38 dự án với số vốn 680,4 tỷ đồng. Trong đó, xã Lệ Chi có 16 dự án, xã Trung Mầu có 13 dự án và xã Ninh Hiệp có 09 dự án.

   Qua kiểm tra thực tế ngoài hiện trường, Đoàn giám sát ghi nhận sự cố gắng, tích cực của Chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các xã trong qúa trình triển khai thi công thực hiện các dự án. Đoàn giám sát đề nghị Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; các đơn vị thi công tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện thi công các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; phấn đấu đến cuối năm 2017, 3 xã: Ninh Hiệp, Lệ Chi, Trung Mầu đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Huyện Gia Lâm được công nhận Huyện nông thôn mới theo Nghị quyết HĐND huyện./.

                                                                Đào Hằng – Văn phòng

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới