đảng đoàn thể

Hội nghị lần thứ 9 - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024
Ngày đăng 03/08/2022 | 14:48  | View count: 193

Sáng ngày 03/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm xem xét, đánh giá kế quả hoạt động MTTQ 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2022 và kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI.

Các đại biểu dự Hội nghị

   Dự Hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm; đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Khắc  Định- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT HĐND huyện và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm.

Đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị

   06 tháng đầu năm 2022, Mặt trận các cấp huyện Gia Lâm và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động và sâu sát ở cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong nhân dân.

   Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền được triển khai đồng bộ, góp phần định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tích cực các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, các cận hộ nghèo. MTTQ các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở và nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 được hơn 2,3 tỷ đồng. 06 tháng đầu năm, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, huyện Gia lâm đã chi hỗ trợ xây sửa 11 nhà đại đoàn kết, 05 trường hợp khám chữa bệnh hiểm nghèo, 14 phương tiện phát triển sản xuất, thăm tặng 668 suất quà dịp Lễ, Tết; hỗ trợ kinh phí hàng tháng 62 hộ cận nghèo, với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng.

   MTTQ các cấp đã làm tốt hoạt động tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể và các tổ chức thành viên và các ngành ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả thiết thực hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, làm tốt công tác TTND và GSĐTCCĐ, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã tổ chức tiếp 247 lượt công dân, tiếp nhận 125 đơn đủ điều kiện xử lý, chuyển 100% đơn và được UBND huyện, các xã, thị trấn giải quyết, trả lời công dân 109/125 đơn thư (đạt 87,2%), số còn lại các xã, thị trấn tiếp tục đề nghị UBND giải quyết và trả lời; tham gia hòa giải thành 106/129 vụ đạt 82,1%. Qua đó, đã tạo lòng tin trong nhân dân và giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

   MTTQ Huyện phối hợp tổ chức 42 cuộc giám sát trên các lĩnh vực dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã giám sát 115 cuộc, qua đó phát hiện 21 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 21 vụ đạt 100%; phối hợp giám sát 171 cuộc về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện QCDC ở cơ sở... Qua hoạt động giám sát đã giúp cho UBND cùng cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại địa phương. Ban GSĐTCCĐ ở cơ sở đã tổ chức 98 cuộc giám sát tại các công trình, dự án đầu tư ở các xã, thị trấn. Qua giám sát đã phát hiện 16 công trình, dự án vi phạm, đã kịp thời kiến nghị trực tiếp với chủ đầu tư và có văn bản đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sau khi có ý kiến của đoàn giám sát, chủ đầu tư đã kịp thời khắc phục 16/16 công trình, qua đó nâng cao chất lượng công trình, hạn chế tình trạng tiêu cực.

Đại biểu xã Đa Tốn nêu ý kiến tại Hội nghị

   Trong 06 tháng cuối năm 2022, MTTQ Huyện và cơ sở xác định tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Gia lâm, công tác giải phóng mặt bằng; đóng góp các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí xây dựng Phường, Quận; Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh, quản lý nghĩa trang, phương án nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường... Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, nắm bắt tư tưởng và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân; Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương... Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Phối hợp thực hiện toots Tháng cao điểm Vì người nghèo; Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cũng như chương trình phối hợp năm 2022 giữa MTTQ và HĐND-UBND huyện; hướng dẫn, tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại Hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Việt ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện 06 tháng đầu năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị, trong 06 cuối năm 2022, MTTQ Huyện và cơ sở cần xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trọng yếu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viện và Nhân dân một cách hiệu quả, thiết thực gắn với nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời tiếp cận, tháo gỡ các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong Nhân dân; tập trung tham gia có hiệu quả hơn trong các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Huyện; tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang đậm “chất Mặt trận”, tránh hình thức; làm tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội và thực hiện QCDC trong các lĩnh vực; tập trung nghiên cứu, từng bước đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và nâng cap chất lượng của đội ngũ cán bộ làn công tác Mặt trận; làm tốt hơn nữa công tác phố hợp. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kiện toàn Ủy viên UB.MTTQ huyện Gia Lâm khóa XXI

   Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024./.

Tặng quà chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên UB.MTTQ huyện khóa XXI

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới