đảng đoàn thể

Nhiều ý kiến xác đáng tại Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng
Ngày đăng 01/08/2022 | 15:50  | View count: 220

Sáng ngày 01/08/2022, Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân(TTND), Ban giám sát đầu tư cộng đồng(GSĐTCĐ) trên địa bàn huyện Gia Lâm. Dự hội nghị có đại diện Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Anh Tú- Uỷ viên BTV huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Khắc Định- Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Văn Học- Uỷ viên BTV huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm.

Các đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm

   Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi tập trung thảo luận về những hạn chế, vướng mắc đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay trong hoạt động Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Nhìn chung hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã phát huy chức năng giám sát, phản biện của mặt trận các cấp trên địa bàn, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong quá trình hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận đã bám sát vào chương trình công tác, chức năng nhiệm vụ được thể hiện rõ nét trong giám sát; vai trò của thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCĐ được phát huy, thực hiện tốt chức năng giám sát các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh ở cộng đồng dân cư từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp qua đó đã phát hiện nhiều công trình có biểu hiện vi phạm, đã có ý kiến, kiến nghị đến các chủ đầu tư, chủ dự án, nhà thầu để khắc phục, nhờ đó chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn ngày càng được đảm bảo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn thực tế khi triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội như: kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giám sát các công trình công cộng ở các xã, thị trấn còn hạn chế; sự quan tâm của các cấp các ngành đối với các hoạt động này còn hạn chế; nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động của các ban TTND, ban GSĐTCĐ còn ít... 

Đồng chí Trương Văn Học- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi tọa đàm

Đồng chí Hoàng Anh Tú- Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại buổi tọa đàm

   Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Văn Học- Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Hoàng Anh Tú- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị toạ đàm. Đồng thời đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện; công tác giám sát, phản biện cần có sự phối hợp, tránh chồng chéo về nội dung và thời gian; tập trung giám sát những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc...và mong muốn rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, kịp thời của các cấp ủy Đảng; công tác phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ngành để Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm tạo được sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới