đảng đoàn thể

Cụm Thi đua số 3- Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổng kết Thi đua- Khen thưởng năm 2021
Ngày đăng 23/11/2021 | 16:54  | View count: 124

Sáng ngày 23/11/2021, tại Huyện ủy Gia Lâm, Cụm thi đua số 3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua- Khen thưởng năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Ủy ban MTTQ Thành phố; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các Huyện trong Cụm gồm Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn.

Đồng chí Hoàng Anh Tú- Chủ tịch UB.MTTQ huyện Gia Lâm phát biểu tại Hội nghị

   Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 diến biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện, sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực, Ủy ban MTTQ Việt Nam các Huyện thuộc Cụm thi đua số 3 đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động và sâu sát ở cơ sỏ; chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa công tác phòng chống dịch hiệu quả.

   MTTQ các đơn vị thuộc Cụm đã tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật nhằm phát sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các đơn vị đã tổ chức 5.636 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 170.703 lượt người; Phối hợp tổ chức 2.467 lượt về bầu cử đại biểu Quốc hội XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chú trọng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 cùng các chủ trương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

   Đáng chú ý, MTTQ các huyện thuộc Cụm đã tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt hiệu quả với việc thực hiện tốt công tác nhân sự, 5 bước của quy trình hiệp thương đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian và đúng luật định; kiểm tra, giám sát  100% các xã, thị trấn về công tác bầu cử và phối hợp tổ chức thành công ngày bầu cử, vận động nhân dân đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao: cấp Huyện đã giới thiệu được 353 ứng cử viên, cấp xã giới thiệu được 5.588 ứng cử viên, bầu đủ 13 đại biểu Quốc hội khóa XV, 17 đại biểu HĐND thành phố, 175 đại biểu HĐND huyện và 2.928 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026, không phải bầu thêm, ngày bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

   Ủy ban MTTQ các Huyện đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động  hướng về cơ sở, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào chủ lực của các tổ chức thành viên; chú trọng xây dựng các mô hình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. 5 huyện đã có tổng số 130 mô hình điểm cấp xã, 19 mô hình điểm cấp huyện, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai thực hiện. 5 Huyện đã phối hợp tổ chức 739 Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở cấp thôn, tổ dân phố, 106 hội nghị cấp xã, thị trấn với tổng số 59.956 lượt người tham dự và 5.519 lượt ý kiến đóng góp.Tuyên truyền vận động thực hiện tang văn minh tiến bộ đã có 3.986/5.008 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 79,59%; Hướng dẫn 739/739 thôn, TDP, KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư bằng nhiều hình thức với tổng số 140.721 người dự. Trong dịp này MTTQ các cấp đã tặng 6.356 xuất quà trị giá 1,9 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, lão thành cách mạng, các cụ cao niên, gia đình tiêu biểu, hộ nghèo, các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập...

   Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Quỹ Vì người nghèo 5 huyện đã vận động được trên 14,499 tỷ đồng, qua đó tạo nguồn lực chăm lo cho các hộ cận nghèo, các đối tượng đặc biệt khó khăn như xây, sửa 187 nhà Đại đoàn kết trị giá 7,022 tỷ đồng , hỗ trợ phương tiện sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo 627 trường hợp với số tiền 598 triệu đồng, tặng quà 12.082 suất quà trị giá 4,343 tỷ đồng; Vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” đến nay được trên 6,9 tỷ đồng; Vận động ủng hộ quỹ Sóng và máy tính cho em vận động được 5,7 tỷ đồng. Đặc biệt, các đơn vị tích cực phối hợp triển khai vận động được trên 103 tỷ đồng (trong đó tiền mặt 64,7 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiện được gần 36,9 tỷ đồng) ủng hộ quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 và sử dụng quỹ hiệu quả. Các đơn vị tổ chức 445 buổi tuyên truyền cho hơn 53.201 người dự về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

   Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các huyện đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Trong năm tổ chức 1.455 cuộc giám sát và phối hợp tổ chức 399 cuộc giám sát trên các lĩnh vực; tổ chức 95 hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án... ; phối hợp tổ chức 299 hội nghị đứng đầu cấp ủy và chính quyền với 21.453 người dự, có 641 ý kiến tập trung vào chế độ, chính sách trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.... đã trả lời 641/641 đạt 100%, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

   100% các xã, thị trấn thuộc Cụm thi đua số 3 đã kiện toàn bầu 936 thành viên tham gia Ban TTND và 1.679 thành viên tham gia Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn 5 huyện đã giám sát được 618 vụ trong đó phát hiện 85 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 85 vụ; kiến nghị thu hồi về đất 1.000 m2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 454 cuộc giám sát, phát  hiện và đề nghị khắc phục 32/32 công trình, dự án vi phạm; Phối hợp giám sát quản lý trật tự xây dựng:  348 vụ; quản lý đất đai: 204 vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở: 217, các lĩnh vực khác là 69 vụ.

   Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; công tác hòa giải ở cơ sở cũng được chú trọng và có kết quả tốt. Toàn Cụm đã tổ chức 1.870 buổi tiếp công dân với 1.592 lượt công dân được tiếp, trong có 40 lượt người khiếu nại, 36 lượt người tố cáo và 1.460 lượt người kiến nghị phản ánh; đã tiếp nhận 1.329 đơn trong đó có 40 đơn khiếu nại, 57 đơn tố cáo và 1262 đơn kiến nghị, phản ánh; đã chuyển 790 đơn đủ điều kiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 787 đạt 99,6%, số đơn thư còn lại đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

   Công tác Dân tộc- Tôn giáo được quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đảm bảo hoạt động hiệu quả. 5/5 huyện đã phối hợp tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các huyện. Các Huyện chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng thời nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

   Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; nêu rõ, bổ sung các số liệu cụ thể các hoạt động tuyên truyền của từng đơn vị vào báo cáo và đề xuất một số nội dung hoạt động chung của Cụm Thi đua số 3 năm 2022. 100% các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã suy tôn Uỷ ban MTTQ huyện Mê Linh là đơn vị Cụm trưởng, Uỷ ban MTTQ huyện Sóc Sơn là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm 2022.

Đồng chí Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu kết luận

   Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm cần bám sát chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động năm 2022 và có sự gắn kết giữa các Huyện trong Cụm thi đua số 3. Các đơn vị cần xây dựng Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các chuyên đề như chuyên đề về công tác giảm nghèo cụ thể, bền vững theo tiêu chí mới; chuyên đề về thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay; chuyên đề về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyên đề xây dựng Huyện thành Quận trong thời gian tới./.

Vân Thư

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới