đảng đoàn thể

Thành ủy Hà Nội giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15/9/20216 và Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại địa bàn huyện Gia Lâm
Ngày đăng 06/10/2021 | 13:59  | View count: 171

Sáng 06/10/2021, Đoàn giám sát số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng trọng Quyết- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Trọng Đông- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội làm Phó trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15-9-20216 và Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại địa bàn huyện Gia Lâm.

   Tiếp đoàn có các đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của Huyện.

Đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi tiếp Đoàn giám sát

   Theo Báo cáo tại buổi giám sát của Huyện ủy Gia Lâm: Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố  giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” (Nghị quyết 08) và Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Chỉ thị 09), từ năm 2016-2021, Huyện ủy Gia Lâm đã ban hành các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác cùng nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo khác liên quan để triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Thành ủy. Cụ thể: từ 01/10/2016 đến hết ngày 31/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 19 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn; kiểm tra thường xuyên đối với 64 lượt Đảng ủy xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, trong đó chú trọng công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. UBND huyện Gia Lâm cũng đã tiến hành  46  cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai (trong đó 25 cuộc theo Kế hoạch, 21 cuộc đột xuất), qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý cảnh cáo, khiển trách tổng số 19 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

   Về công tác giải phóng mặt bằng, với quy trình thực hiện công công khai, dân chủ, bảo đảm công bằng, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, giai đoạn 2016-2021, huyện đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, giải phóng mặt bằng cho 115 dự án, với diện tích 817,5ha, liên quan đến 15.447 hộ dân, số tiền chi trả 5.342,54 tỷ đồng), đảm bảo tiến độ, góp phần quan trọng đối với quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội huyện.

   Công tác giao đất dịch vụ cho người bị thu hồi đất trên địa bàn đã được UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã giao đất cho 205/221 hộ, đang giải quyết 16 hộ.

   Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên địa bàn huyện Gia Lâm có 60.971 trường hợp sử dụng đất, đã cấp được 50.935/51.241 trường hợp đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 99,4%, còn 10.036 trường hợp chưa được cấp, trong đó có: 306 trường hợp đủ điều kiện, đang đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 2577 trường hợp chưa thực hiện kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 7.153 trường hợp chưa đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…  Kết quả cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 98,2% (9.000/9.166 trường hợp), còn 166 trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi, với lý do người được giao đất đã chết, những người thừa kế hợp pháp chưa thống nhất kê khai để được cấp giấy…

   Bên cạnh đó, huyện Gia Lâm cũng kiến nghị với UBND thành phố quan tâm, xem xét một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điển hình là 133 khu đất với tổng số 3.650 trường hợp, có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, xí nghiệp, đơn vị quân đội, chủ quản thanh lý; do thôn, xã bán trái thẩm quyền…; tiến độ thẩm định, phê duyệt các chính sách về giá đất, vị trí tái định cư chậm, dẫn đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án bị kéo dài; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các phòng, ban, ngành có liên quan còn hạn chế; cơ chế, chính sách quy định về giải phóng mặt bằng của Nhà nước và thành phố đôi khi chưa phù hợp thực tế, cụ thể như về giá đất ở, việc giao đất tái định cư, dẫn đến người dân có kiến nghị liên quan đến đơn giá bồi thường đất thấp và đề nghị được giao đất tái định cư, do đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện...

   Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Phòng Đô thị - Văn phòng UBND thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, cũng đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn trong công tác tính, thẩm định giá đất, chính sách giao đất tái định cư,  khi thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi làm việc

    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị huyện Gia Lâm cần cập nhật dữ liệu đo đạc đất đai để có số liệu chuẩn, nhanh, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thực hiện các công tác về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu kết luận buổi làm việc

   Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát số 4, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Gia Lâm đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15-9-20216 và Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong 5 năm qua. Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị huyện Gia Lâm trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần tập trung đánh giá sâu hơn những vấn đề còn vướng mắc, việc vận dụng các chính sách, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ sát hợp, cụ thể; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15-9-20216 và Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng thời tuyên truyền, quán triệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; huyện tiếp tục rà soát các điểm đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, nghiên cứu những phương án khả thi, xác định trọng tâm, trọng điểm, lộ trình để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; chủ động tập trung xử lý dứt điểm từng việc, khắc phục những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, giám sát, rút ra những bài học kinh nghiệm.

   Liên quan công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện cần quan tâm chặt chẽ công tác quản lý sử dụng đất đai, hồ sơ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã; tiếp tục quan tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với những trường hợp cần thống nhất với các sở, ngành, thành phố, huyện chủ động phối hợp để giải quyết nhanh, dứt điểm.

   Đối với những kiến nghị của huyện Gia Lâm, Đoàn công tác đề nghị huyện Gia Lâm làm rõ, bổ sung thêm những khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kết quả giải quyết những trường hợp còn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền huyện; cập nhật, bổ sung công tác cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…/.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới