đảng đoàn thể

Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 27/03/2021 | 20:06  | View count: 432

Sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, 27 và 28/3/2021.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện và các đại biểu dự Hội nghị

   Tại điểm cầu Huyện ủy Gia Lâm có đồng chí Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy.

  • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
  • Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt các nội dung Báo cáo chính trị
  • tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

   Trong buổi sáng ngày 27/3, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu, quán triệt các nội dung cụ thể của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với các nội dung cơ bản, như: Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đất nước nhanh, bền vững; Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII…

  • Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt chuyên đề:
  • Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
  • khóa XII  tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

   Buổi chiều, Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  • Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  • tại điểm cầu Huyện ủy Gia Lâm

   Ngày mai (28/3/2021), Hội nghị sẽ nghe giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” và “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

   Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới