đảng đoàn thể

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị lần thứ 4- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khoá XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024
Ngày đăng 14/07/2020 | 14:41  | View count: 175

Sáng 14/7/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khoá XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định- Ủy viên BTV, Chủ tịch UB.MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

   Theo báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm, trong 6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động và sâu sát ở cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền được triển khai đồng bộ, góp phần định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Uỷ ban MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ, tiếp nhận trên 11 tỷ đồng xây dựng Quỹ phòng chống Covid-19; 2,22 tỷ đồng xây dựng quỹ Đền ơn đáp ngĩa; trên 1,3 tỷ đồng xây dựng quỹ Vì biển đảo Việt Nam

   Uỷ ban MTTQ các cấp cũng đã vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực triển khai hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ cận nghèo. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã chi trên 1,7 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ các đối tượng; phối hợp tặng 90 xe đạp cho học sinh con hộ cận nghèo có thành tích vươn lên trong học tập…

   Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể, các tổ chức thành viên và các ngành ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả thiết thực hơn. MTTQ các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng; làm tốt công tác Thanh tra nhân dân- Giám sát đầu tư của cộng đồng, nhiệm vụ của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

   Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

   Hội nghị đã biểu quyết hiệp thương kiện toàn bổ sung 8 uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm khoá XXI và biểu quyết đồng ý cho thôi không tham gia Ủy viên Uỷ  ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đối với 7 ông, bà do nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt chú trọng việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025; tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội các cấp huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 cùng các Chương trình công tác toàn khoá, qua đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban MTTQ các cấp; quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ VIệt Nam đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả theo tinh thần chỉ đại của cấp uỷ và ngành dọc cấp trên; chủ động, tích cực chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tặng hoa các đồng chí thôi không tham gia Ủy viên Ủy  ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới