đảng đoàn thể

Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 23/06/2020 | 16:34  | View count: 605

Sáng 23/6/2020, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

   Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện khóa XXII; các đồng chí Phó trưởng các Ban Đảng, Ủy viên UB Kiểm tra Huyện ủy; Trưởng một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

   Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán NSNN năm 2019; tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh bổ sung CTĐT các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 1), điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 huyện Gia Lâm.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị 

   Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Quy chế, Chương trình làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

   Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2020, Huyện và cơ sở tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Trọng tâm là hoàn thiện và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXII; xây dựng các chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ và các Đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng của Huyện giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, phòng, chống dịch bệnh mùa hè; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình dự án; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025…

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới