đảng đoàn thể

Công tác Tuyên giáo huyện Gia Lâm 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng
Ngày đăng 17/06/2020 | 17:04  | View count: 316

Sáng ngày 17/6/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Chu Thị Thanh Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì hội nghị.

   6 tháng đầu năm 2020, hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã cố gắng, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác Tuyên giáo của huyện tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từ đó chất lượng công tác được nâng cao, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân.

   Công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được quan tâm; hoạt động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, báo cáo viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tập trung thực hiện. Công tác lịch sử Đảng được triển khai và thực hiện theo kế hoạch. Chủ động, tích cực thực hiện các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Đại biểu tham gia góp ý kiến tại hội nghị

   Bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ Huyện; làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình; định hướng kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng và công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo, lịch sử Đảng...

  • Đồng chí Chu Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
  • Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện tiếp tục khẳng định những kết quả công tác tuyên giáo đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đơn vị trong thời gian tới xây dựng kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, các Chương trình công tác toàn khóa; tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của Thủ đô, đất nước bằng những hình thức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin.

   Chủ động nắm chắc tình tình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, kịp thời định hướng và phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để diễn biến phức tạp hoặc hình thành điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới