đảng đoàn thể

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương
Ngày đăng 26/05/2020 | 18:06  | View count: 1758

Sáng 26/5/2020, Đảng bộ huyện Gia Lâm long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025

       Đến dự có các đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội cùng 219 đảng viên đại diện cho 10.787 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Anh Quân -Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Đại hội

   5 năm qua, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên với nhiều kết quả, tiến bộ nổi bật và những điểm nhấn đột phá quan trọng.

 • Đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện
 • trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị tại Đại hội

   Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá; các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc huyện quản lý tăng bình quân hàng năm 11,03% (chỉ tiêu từ 11-12%). Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 62,5 triệu đồng/năm, tăng 29,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán Thành phố và huyện giao, trung bình hàng năm đạt trên 2.700 tỷ đồng, vượt 67,0% so với kế hoạch, tăng thu bình quân đạt 14,7%/năm.

   Công tác xây dựng nông thôn gắn với phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Đến nay, 20/20 xã được công nhận xã nông thôn mới, huyện Gia Lâm được công nhận huyện nông thôn mới và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị để thành lập quận (đạt 24/27 tiêu chí). Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được chú trọng.

   Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,1%; tỷ lệ thôn (làng) văn hóa đạt 92,1%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 87,5%. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; 70/74 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 94,6%.Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, dân số - gia đình và trẻ em được chú trọng. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Đến nay huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo; hàng năm giải quyết việc làm cho 8.350 lao động.

   Quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và Huyện.

   Hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, tạo bước chuyển quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Đảng bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tổ chức và cán bộ tiếp tục đổi mới và có chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch, bố trí sử dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định. Tích cực thực hiện việc tinh gọn bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác phát triển đảng được coi trọng, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 1.110 đảng viên (chỉ tiêu là kết nạp trên 200 đảng viên mới/năm). Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra, giám sát 1.017 lượt tổ chức đảng, 171 lượt cán bộ, đảng viên. Xem xét, thi hành kỷ luật 99 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả quan trọng; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được củng cố, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển sâu rộng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt và hiệu quả.

   Với những kết quả và thành tích nổi bật, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lâm vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huyện Gia Lâm được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2); năm 2015, 2016 được UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2017, 2018, 2019 được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông thôn mới; nhiều ban, phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thành phố và ngành dọc cấp trên.

 • Đồng chí Đặng Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Huyện
 • khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

        Trong 5 năm tới, Đảng bộ huyện Gia Lâm xác định mục tiêu tổng quát: “Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 huyện Gia Lâm trở thành Quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại” và tập trung hai khâu đột phá gồm: Một là tiếp tục đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp đáp ứng yêu cầu thành lập quận. Hai là tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng những kết quả đạt được toàn diện trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí nhấn mạnh, việc lựa chọn Đảng bộ huyện Gia Lâm là đơn vị đại hội điểm của Thành phố thể hiện sự tin tưởng của Thành ủy; thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm có đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng chủ trương, chỉ đạo, với sự nỗ lực và sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII có nhiệm vụ đánh giá những thành tựu đạt được, những mặt còn hạn chế, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015- 2020, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp trong thời gian tới để lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội cần tập trung trí tuệ thảo luận xác định rõ lợi thế, nhất là những lợi thế mới xuất hiện, chọn đúng khâu đột phá, lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên đầu tư phát triển, giành thời gian thỏa đáng để thảo luận kỹ các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025. Đặc biệt, các đại biểu sáng suốt lựa chọn, giới thiệu những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXII trực tiếp tại Đại hội

       Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương”, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đây được đánh giá là bước tiến dân chủ trong Đảng, huy động được trí tuệ và trách nhiệm của tất cả đảng viên trong Đảng bộ. Để việc bầu trực tiếp thành công, công tác nhân sự có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo nhân sự là người thực sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể, trung tâm đoàn kết. Tại Đại hội, ông Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu, bầu và tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 218/219; đạt 99,54%.

 • Đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo
 • Đại hội số 6  của Thành ủy  Hà Nội lên tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Huyện ủy

      Thông qua các phầm tham luận, thảo luận, Đại hội đã tiếp thu được những đề xuất, giải pháp, biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ tới; đồng thời tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XXII của Đảng bộ huyện. 

   Cuối ngày làm việc chính thức thứ nhất của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 họp phiên thứ nhất để tiến hành bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh ngày làm việc chính thức thứ nhất của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đoàn đại biểu MTTQ và các tổ chức thành viên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày những sản phẩm quỳ vàng xã Kiêu Kỵ

 • Đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại Đại hội

 • Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tham luận về " Công tác quy hoạch,
 • đào tạo cán bộ,  xây dựng đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"

 • Đồng chí Nguyễn Thị Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Xá  tham luận với nội dung  đóng góp
 • ý kiến vào dự thảo  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm,
 • nhiệm kỳ 2020 -2025

      Ngày mai, 27/5/2020, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung chính gồm: báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXII; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Thông qua Dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII và bế mạc Đại hội./.

Nhóm Phóng viên Trung tâm VHTT&TT

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới