đảng đoàn thể

UBND Huyện kiểm điểm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Huyện Quý I năm 2020
Ngày đăng 23/03/2020 | 10:38  | View count: 294

Sáng 23/3/2020, UBND Huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Huyện Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020. Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì buổi họp.

   Trong Quý I năm 2020, với tinh thần “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020  và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, “tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính”, “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ”, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Huyện, Chủ tịch UBND Huyện đã đạt được những kết quả cơ bản, sâu sát, kịp thời, có hiệu quả; phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, cỗ gắng, nỗ lực của các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và mỗi cán bộ, công chức. Công tác Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 355.209 triệu đồng, bằng 12,0% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 94,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng huyện phát biểu

   Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án hạ tầng khung, bên cạnh đó tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc GPMB tại một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt trên địa bàn. Công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị được duy trì, đã kiểm tra 226 công trình xây dựng khởi công, qua đó phát hiện 11 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tham mưu UBND huyện ban hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp với số tiền 295.750.000 đồng. Công tác phòng chống dịch COVID 19 được triển khai thực hiện đồng bộ đến toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện, bước đầu đã phát huy hiệu quả…

Đồng chí Lê Anh Quân-  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu kết luận hội nghị

   Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân-  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các đơn vị cần triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm trong Quý II năm 2020 như: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, tập trung vào các vùng trọng điểm, các mô hình ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đẩy nhanh tiến độ các đồ án quy hoạch đô thị, sớm hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn. Tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng theo định hướng đạt tiêu chuẩn nâng cấp huyện thành quận. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID 19 đang có diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, với tinh thần không chủ quan, không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến mọi mặt của đời sống xã hội./.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới